ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 253/13-6-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 253/13-6-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1 ΚΥΑΘΕΙΟ Ν6 (Τεμ:20) 2. ΚΥΑΘΕΙΟ Ν10 (Τεμ:40)3. ΕΝΩΤΗΡΑΣ Ν6(Τεμ:5) 4. ΕΝΩΤΗΡΑΣ Ν8 (Τεμ:10) 5. ΕΝΩΤΗΡΑΣ Ν10 (Τεμ:10)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4985/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear