Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 250/5-07-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 250/5-07-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΟΡΝΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΤΟΝΟΥ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:3Β0951221D (ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ (Tεμ:2)
2. ΚΟΡΝΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΝΟΥ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:3Β0951223Ε (ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) (Tεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 108/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear