Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 248/5-7-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 248/5-7-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΑΘΗΝΑ (ΕΚΑΒ Κ.Υ.) ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ) (Tεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 107/2018
ΑΔΑ 6MOTOΡ1Π-09Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear