Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 247/4-7-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 247/4-7-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΥΨΟΣ 17,5 CM ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΥ( T01) (Tεμ:2)
2. ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΥΨΟΣ 17,5 CM ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΥ( T02) (Tεμ:2)
3. ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΥΨΟΣ 17,5 CM ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΥ( T10) (Tεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 106/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear