Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 247/19-6-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 247/19-6-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ:9402050090 (Σετ.1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 46/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-06-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear