Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 246/19-06-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 246/19-06-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΓΕΙΟ A/C (ΜΕΓΑΛΟ) FIAT DUCATO DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ AUTO CLIMA: 30301195 (τεμ.2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 45/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-06-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear