ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 245/12-6-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 245/12-6-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΜΗΧΑΝΗΣΜΟΣ ΡΕΖΕΡΒΑΣ FIAT DUCATO ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 1384129080 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4925/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear