Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 245/14-06-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 245/14-06-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ A/C CITROEN JUMPER ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ SANDEN: SD7H15PV8 (ΠΙΣΩ ΡΟΤΑΛΟΚ) (τεμ.2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 44/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear