Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 244/4-7-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 244/4-7-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΕΝΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕ Α/C FRIGAIR 431,30910 (Tεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 103/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear