ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 242/9-6-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 242/9-6-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ INTERCOOLER FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 1353561080 (Τεμ:3)

2. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 1344281080 (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4889/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear