Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 240/13-06-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 240/13-06-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ: 1330Χ8 (τεμ. 5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 42/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear