Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 239/3-07-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 239/3-07-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:1330Χ8 (Tεμ:4)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 101/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear