Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 238/3-07-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 238/3-07-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Κρύσταλλο παραθύρου οπίσθιας-δεξιάς πόρτας FIAT DUCATO ΚΗΗ-1939. (Tεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 100/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear