ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 236/1-6-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 236/1-6-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ HYUNDAI VAN ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: ΝLJWWH7WP5Z032212 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4739/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear