Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 235/27-6-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 235/27-6-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ:71785530 (Tεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 97/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear