Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 231/07-06-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 231/07-06-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (ΟΠΙΣΘΙΑ) FIAT DUCATO 90-110-10 (Τεμ:5)πιθανή δαπάνη 80,60 €
2. ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (ΟΠΙΣΘΙΑ) FIAT DUCATO 90-110-7(Τεμ:5)πιθανή δαπάνη 99,20
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 37/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear