Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 226/29-5-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 226/29-5-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή μικρομεγάφωνο πέτου για φορητό STP Μικρομεγάφωνο φορητού SEPURA για την επικοινωνία με τις μηχανές .Να είναι συμβατά με φορητό πομποδέκτη SEPURA STP 9238 Τεμ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11253/2017
ΑΔΑ ΩΔ9ΠΟΡ1Π-2ΝΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-12-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear