ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 225/26-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 225/26-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑ (ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ) YAMAHA TDM900 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔ: 5PS231100000 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4600/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear