ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 224/26-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 224/26-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΛΙΠΣ ΜΑΣΚΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔ: 7Η0915450 (Τεμ:20)

2. ΒΙΔΑ ΠΟΔΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔ: Ν0195306 (Τεμ:20)
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4599/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear