Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 221/30-05-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 221/30-05-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX 125 MM (Τεμ:100)
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 33/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear