ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 220/23-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 220/23-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΑΠΑΚΙ ΦΑΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ BOSCH: 8785510166
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4507/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear