Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 220/18-06-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 220/18-06-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Θερμοπλαστικό κάλυμμα της έδρας της πολυθρόνας ασθενούς
της εταιρείας SPENCER τύπος 427, (Tεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 92/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear