ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 217/22-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 217/22-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 77364073 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4478/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear