Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 217/29-05-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 217/29-05-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ A/C HYUNDAI VAN H1 ΚΩΔΙΚΟΣ:977624Α805 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 31/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear