ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 216/19-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 216/19-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΛΙΠΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΕΡΓΑΣ ΚΑΠΩ FIAT DUCATO ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7622907 (Τεμ:10)
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4411/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-05-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear