ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 215/18-05-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 215/18-05-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΝΑΦΛΕΞΗΣ CITROEN JUMPER.ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 594623 (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4395/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear