ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 213 /18-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 213 /18-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑ VW Τ5DIESEL.ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7Ε1422061ΚΧ (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4394/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear