Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 211/15-6-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 211/15-6-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΒΙΔΕΣ ΒΟΛΑΝ MERCEDES 313CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:Α 0049905912 (Τεμ:24)
2.ΒΙΔΕΣ ΠΛΑΤΩ MERCEDES 313CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:Α Ν000000005805
(Tεμ:18)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 87/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear