ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 209/17-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 209/17-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασία διαγνωστικού-ηλεκτρονικού ελέγχου κινητήρα CITROEN JUMPER του KHI-6157 ασθενοφόρου.
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4355/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC006197639 2017-05-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear