Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 209/15-06-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 209/15-06-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ FIAT DUCATO ΤΗΕΡΜΟ ΚΙΝG 66-8344 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 85/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear