ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 208/15-5-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 208/15-5-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΡΟΔΕΛΑ ΤΑΠΑΣ ΚΑΡΤΕΡ ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 9400313279 (Τεμ:50)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4271/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear