Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 208/15-06-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 208/15-06-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΤΡΕΛΛΟΥ 62303 (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 84/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear