ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 206/15-5-17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 206/15-5-17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΚΟΜΠΛΕ FIAT DUCATO ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ MARELLI 64421506010 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4236/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear