Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 205/24-05-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 205/24-05-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕΤ HYUNDAI VAN H1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:NLJWWH7WP5Z032212 (Σέτ:1)πιθανή δαπάνη 150,00 €
2.ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ HYUNDAI VAN H1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:NLJWWH7WP5Z032212(Σέτ:1)πιθανή δαπάνη 10,01 €
3.ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΣΕΤ HYUNDAI VAN H1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:NLJWWH7WP5Z032212(Σέτ:1)πιθανή δαπάνη 270,01 €
4.ΜΠΟΥΖΙ HYUNDAI VAN H1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:NLJWWH7WP5Z032212(Σέτ:4)πιθανή δαπάνη 18,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 30/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear