ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 204/12-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 204/12-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΔΕΞΙΟ (ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΗΜΙΜΠΑΡΟ) VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:7Ε0419804 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4199/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear