Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 204/24-05-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 204/24-05-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.8 ΚΙΛΩΝ (Κιλά:18) πιθανή δαπάνη 148,87 €

2.ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.8 ΚΙΛΩΝ(Κιλά:9) πιθανή δαπάνη 74,44 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 29/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear