ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 203/10-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 203/10-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΛΙΚΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (500 ΓΡ) (λίτρα:5)2. ΛΑΔΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ)ΣΙΤΡΟΕΝ SADEN ΤΥΠΟΣ SP 20 250ml (λίτρα:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4142/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear