ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 201/10-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 201/10-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ VW T5 DIESEL ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 7H0422153H (Τεμ:1)


2. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 070103383P (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4143/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear