ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 198/8-5-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 198/8-5-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL
Τεμ:1 ΕΡΓΟΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 7Η0525130F
2. HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL Τεμ:1 ΕΡΓΟΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 02W598549A
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4079/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17REQ006149396 2017-05-09
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear