Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 196/6-06-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 196/6-06-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΑΣΤΑΡΙ 1 ΚΙΛΟΥ (ΣΕΤ) ΕΠΕΙΓΟΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 78/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear