ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 195/8-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 195/8-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΜΠΟΥΖΙ HYUNDAI ACCENT.ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: ΑΡ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ: G4EA Τεμ:8
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4062/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear