Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 195/21-05-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 195/21-05-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ KOMΠΛΕ FIAT DUCATO & CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ FIAT:71785530 (Τεμ:1) πιθανή δαπάνη 483,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 28/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear