ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 194/8-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 194/8-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΛΕΒΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ FIAT DUCATO DIESEL.ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 46314090 Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4063/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear