Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 192/1-06-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 192/1-06-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ MERCEDES 313 CDI
ΚΩΔΙΚΟΣ:Α 6512010180 ΕΠΕΙΓΟΝ
ΤΕΜ. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 75/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear