ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 189/4-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 189/4-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή . ΔΥΝΑΜΟ FIAT DUCATO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 9616262980 ΚΩΔΙΚΟΣ 2: 433190 ΤΕΜ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3949/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear