Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 189/1-06-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 189/1-06-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ CITROEN JUMPER DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43CVV1002 ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΕΜ. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 72/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear