ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 188/4-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 188/4-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΔΥΝΑΜΟΣ ΜERCEDES 313 CDI ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α0009068802 ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3948/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear