Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 187/16-5-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 187/16-5-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ R134A (Κιλά:48)
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 27/2019
ΑΔΑ ΩΦΝΨΟΡ1Π-ΛΑΣ
ΑΔΑΜ 19PROC004964563 2019-01-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear