ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 184/2-5-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 184/2-5-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΔΥΝΑΜΟΣ MERCEDES 313 CDI ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔΙΚΟΣ: Α0009068802 ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3887/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear