ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 181/28-4-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 181/28-4-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΩΝ HYUNDAI ACCENT ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔΙΚΟΣ: ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΜΗCG51FP2U147655 ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3841/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear